Fundacja “Bajkowa Chatka”

Nazwa:
Fundacja “Bajkowa Chatka”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000964611
Numer ewidencyjny:
115/F
Ulica:
Majowa 19
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Kamila Wardyń – Prezes Zarządu
Cele organizacji:

Celem fundacji jest działalność oświatowa, realizowana w szczególności poprzez:

  1. Pomoc w zakresie kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych lub z zaburzeniami rozwojowymi;
  2. Podejmowanie inicjatyw mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwojowymi;
  3. Wspieranie placówek terapeutycznych prowadzących zajęcia dzieci z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwojowymi;
  4. Organizowanie zajęć edukacyjnych lub terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych lub z zaburzeniami rozwojowymi;
  5. Finansowanie zajęć edukacyjnych lub terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych lub z zaburzeniami rozwojowymi.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna, Rozwój człowieka