Fundacja Activ – zmiana adresu siedziby- Katowice

Nazwa:
Fundacja Activ – zmiana adresu siedziby- Katowice
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000630185
Numer ewidencyjny:
67F
Ulica:
Adama Mickiewicza 29
Kod pocztowy:
40-085
Miasto:
Katowice
Osoba reprezentująca:
Katarzyna Filik
Cele organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, DOBROCZYNNOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, A TAKŻE REHABILITACJI ZAWODOWEJ INWALIDÓW,OSÓB W PODESZŁYM WIEKU, SCHOROWANYCH, WYMAGAJĄCYCH STAŁEJ LUB CZASOWEJ OPIEKI