“Bowling Team Sosnowiec”

Nazwa:
“Bowling Team Sosnowiec”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.07
Ulica:
ul. Reymonta 21/2
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
692437576
Osoba reprezentująca:
Jarosław Krzepkowski
Cele organizacji:

1. Nauczanie gry w bowling
2. Udział w zawodach i imprezach sportowych
3. Organizacja zawodów i imprez sportowych
4. Prowadzenie działalności z zakresu sportu amatorskiego
5. Rozwijanie sportu wyczynowego
6. Prowadzenie działalności rekreacyjnej
7. Organizowanie drużyn sportowych
8. Organizowanie obozów i zgrupowań sportowych
9. Zapewnienie kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu
10. Utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą
11. Współpraca z władzami samorządowymi oraz wojewódzkimi celem krzewienia kultury fizycznej

Sekcje sportowe:
Sporty obronne
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport