Amatorski Klub Sportowy Górnik Niwka Sosnowiec

Nazwa:
Amatorski Klub Sportowy Górnik Niwka Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-53
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 98
Osoba reprezentująca:
Tomasz Kleszcz
Cele organizacji:
  1. Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.
  2. Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa wśród spoleczności lokalnej miasta Sosnowca.
  3. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
  4. Wspieranie i propagowanie porządku i bezpieczeństwa publiucznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  5. Podnoszenie poziomu wyszkolenia członków stowarzyszenia.
  6. Popularyzacja zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, rozwijania zainteresowań.
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Zdrowie, Sport