Amatorski Klub Sportowy 1917 „Niwka”

Nazwa:
Amatorski Klub Sportowy 1917 „Niwka”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.34
Ulica:
Plażowa 50 F
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
505 036 750
Osoba reprezentująca:
Roman Kubiś
Cele organizacji:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
2. Powszechny rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia oraz propagowanie zdrowego trybu życia prowadzona w społeczności lokalnej.

Sekcje sportowe:
Piłka nożna
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport