Aktywne Zagłębie Dąbrowskie

Nazwa:
Aktywne Zagłębie Dąbrowskie
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000505890
Numer ewidencyjny:
305
Ulica:
11-go Listopada 8/20
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Adrian Marzec
Cele organizacji:
 • zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego
 • tworzenie warunków dla rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego
 • pomoc i rozpowszechnianie wśród społeczności praktycznej informacji z dziedziny przedsiębiorczości
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących indywidualne osoby, rodziny, producentów, przedsiębiorców oraz całe społeczeństwo
 • ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki i techniki nadających się do zastosowania w praktyce
 • doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia
 • propagowanie walorów Zagłębia Dąbrowskiego
 • szerzenie świadomości ekologicznej
 • propagowanie zdrowego trybu życia, krzewienie kultury fizycznej i sportu
 • wspieranie edukacji i nauki
 • wspieranie osób wykluczonych społecznie, w tym osób bezrobotnych.