Adam Global Health Association

Nazwa:
Adam Global Health Association
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000619501
Numer ewidencyjny:
346
Ulica:
Plac Tadeusza Kosciuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 55
Osoba reprezentująca:
Joanna Piec Gajewska
Cele organizacji:
  • zapobieganie procesom starzenia się społeczeństwa poprzez promocje dobrych praktyk, propagowanie zdrowego stylu życia oraz nowoczesnych rozwiązań medycznych , z uwzględnieniem turystyki medycznej.
  • promowanie branży turystyczno-medycznej na rynkach międzynarodowych
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej oraz nowych form zarządzania
  • propagowanie nowoczesnej wiedzy medycznej i turystycznej
  • współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju branzy turystyczno-medycznej
  • integrowanie środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z turystyka medyczna
  • reprezentowanie interesów zrzeszonych w stowarzyszeniu osób fizycznych i osób prawnych wobec krajowych organów państwowych , samorządów , społecznych, instytucji naukowych i gospodarczych , zagranicznych organów i instytucji.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie, Turystyka