30 września 2013 roku upływa termin zgłaszania wniosków o zawarcie umów ramowych o partnerstwie z Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego. W tym samym terminie należy również zgłaszać wnioski o dotację dla projektów realizowanych w 2014 roku, które będą upowszechniały wiedzę o Parlamencie Europejskim, jego roli, politycznym charakterze i osiągnięciach w perspektywie wyborów europejskich w 2014 r.  

Dotacje przyznawane są projektom realizowanym przez instytucje, które zawarły umowę ramową o partnerstwie z Parlamentem Europejskim. Organizacje, które nie podpisały jeszcze takiej umowy powinny zgłosić dwa wnioski – jeden o zawarcie umowy o partnerstwie i drugi o dotację dla konkretnego projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00beb2559e/Dotacje.html

Pytania prosimy kierować na adres email: dgcomm-subvention@europarl.europa.eu

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

ul. Jasna 14/16a

00-041 Warszawa

tel.: +48 22 595 24 70

fax: +48 22 595 24 80

www.europarl.pl

www.facebook.com/epwarszawa