Znamy już nazwiska przedstawicieli orgaznizacji pozarządowych Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

  1. Aleksander Sudara
  2. Sławomir Dębski
  3. Jerzy Cholewa
  4. Magdalena Domańska
  5. Magda Drdzeń
  6. Mateusz Wiatr
  7. Maciej Mizia
  8. Ireneusz Świerkot

Protokół część 1, Protokół część 2