Fundacja Onkologiczna RAKIETY zaprasza do udziału w projekcie Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”
W ramach projektu oferowane jest bezpłatnie następujące wsparcie:
✅Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne;
✅ Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
✅ Kursy/szkolenia zawodowe wraz ze stypendium;
✅ 3-miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym;
✅ Pośrednictwo pracy;
✅ Usługi asystenta w trakcie stażu.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc.

Więcej informacji: https://fundacjarakiety.pl/inne-projekty/znajdz-prace/

E-mail: pokonamybariery@fundacjarakiety.pl