stow 2016

 

20 maja 2016 r. zmienią się przepisy dotyczące zakładania stowarzyszeń. Najważniejsza zmiana to zmniejszenie liczby osób (tzw. członków założycieli), koniecznych do założenia stowarzyszenia. Jeszcze dziś jest to 15 osób, po zmianie przepisów – od 20 maja 2016 r. – będzie to 7 osób. Dzięki temu nasze przepisy upodobnią się w tym zakresie do przepisów innych krajów europejskich, w których wymagana liczba założycieli jest dużo niższa niż 15.

Inna ważna zmiana, dotycząca zakładania stowarzyszeń, to usunięcie z ustawy zapisu dającego sądom trzy miesiące na rozpoznanie wniosku o rejestrację stowarzyszenia. Stowarzyszeń dotyczyć będą ogólne terminy z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, które na rozpatrzenie wniosku dają 7 dni.

Poza tym starosta (jako organ nadzoru) nie będzie już miał wpływu na rejestrację stowarzyszenia (na jego statut). KRS prześle statut organizacji po jej zarejestrowaniu, ale starosta otrzyma go tylko informacyjnie – nie będzie oceniał poprawności statutu – zrobi to tylko KRS. To wszystko ma przyczynić się do sprawniejszej rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.

            

info_stowarzyszenie2016.jpg

Więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1909251.html

                           http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1909723.html

                źródło: poradnik.ngo.pl