Informujemy, że nastąpiła zmiana zarządzenia regulującego zasady przyznawaia i rozliczania dotacji z budżetu naszego miasta. Dokumenty do pobrania poniżej:

Zasady przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert – obowiązujące od dnia 17 listopada 2016 roku

 Załaczniki:

  1. Załącznik nr 1 – Karta oceny formalnej oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie członka komisji konkursowej do opiniowania otwartych konkursów ofert
  3. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert
  4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wolontariusza/członka stowarzyszenia pracującego społecznie