konkurs stempel

Nastąpiła zmiana treści ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: “Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji” ustalonego Zarządzeniem Nr 284 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 4 kwietnia 2017 roku.

 Niezbędne informacje znajdują się pod następującymi linkami:

Zmiana zarządzenia

Załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Treść pytania – mieszkania

Poprzednia treść ogłoszenia zanajduje się pod poniższym linkiem:

 https://wsparcie.sosnowiec.pl/1978-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-sosnowcu.html