wykrzyknik

4 listopada o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, Al. Zwycięstwa 20 odbędzie się szkolenie z obsługi Generatora e-NGO, będącego platformą internetową za pośrednictwem której będzie można składać wnioski o dotacje miejskie w konkursach na 2016 r. Składanie wniosków za pośrednictwem Internetu docelowo będzie obligatoryjne, w związku z czym obecność wszystkich organizacji pozyskujących bądź zainteresowanych pozyskiwaniem środków miejskich jest OBOWIĄZKOWA!

Szkolenie jest bezpłatne, nie obowiązują zapisy.