osotja pokoju

 

„Nagroda Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy została ustanowiona wspólnie przez Gminę Bytom, samorządy województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego oraz Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Nagroda ma upamiętnić Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka Nagrody uchodzi za symbol całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi w szlachetnej i bezinteresownej działalności społecznej i charytatywnej.

Nagroda Ostoi Pokoju” imienia Marki Ewy ma na celu wyłonienie oraz uhonorowanie osób i podmiotów zajmujących się działalnością społeczną i charytatywną na terenie i na rzecz mieszkańców województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.
Nagrodę mogą otrzymać:
1) osoby fizyczne;
2) osoby prawne;
3) kościoły i inne związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne;
4) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i podmiotów zbiorowych.

Nominacje do Nagrody mogą zgłaszać:
– organizacje pozarządowe;
– organy administracji publicznej;
– podmioty gospodarcze;
– związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne;
– osoby fizyczne – grupy min. 15 osobowe.

Kandydatów do Nagrody można zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, fax. 32 281 58 75). Zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: kk@um.bytom.pl  z tematem oznaczonym jako “Nagroda Ostoja Pokoju”.

Zgłoszenia są przyjmowane nie później niż do 15 maja 2013 r.
Zgłoszeń do Nagrody dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie internetowej www.matkaewa.miechowice.info  w zakładce „Nagroda” lub na stronie www.organizacje.bytom.pl Tam również znajduje się regulamin przyznawania Nagrody.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

OGŁOSZENIE