Ręka mężczyzny trzyma megafon na tle szarej tablicy

Organizacje pozarządowe, które wybierają uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPIK), zwolnione są z obowiązku sporządzania i wysyłania do KAS sprawozdania finansowego. Trzeba jednak uważać, ponieważ zwolnienie to dotyczy sprawozdawania się z okresu, w którym już prowadzi się UEPIK, a nie z okresu wcześniejszego. Wyjaśniamy na aktualnym przykładzie, jak działa ta zasada.

Uproszczona ewidencja – lub też ewidencja podatkowa – to sposób na uniknięcie części obowiązków, które narzuca ustawa o rachunkowości, a które trudne są do spełnienia w przypadku małych organizacji pozarządowych. Na taką „prostszą” księgowość mogą się zdecydować organizacje pozarządowe, ale nie wszystkie: wskazanie, które organizacje uprawnione są do stosowania UEPIK, znajduje się w ustawie o działalności pożytku.

Wybór formy prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej następuje standardowo na początku roku – w styczniu. Możemy wtedy zdecydować czy korzystamy z formy uproszczonej.

Jakie znaczenie ma moment dokonania tego wyboru dla obowiązków organizacji, a konkretnie dla obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego?

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Zgłosiliśmy w styczniu 2022 roku do urzędu skarbowego prowadzenie uproszczonej księgowości naszego stowarzyszenia. Czy wobec tego sporządzamy jakiekolwiek sprawozdanie finansowe, a jeśli tak, to jakie?

UEPIK zwalnia ze sprawozdania finansowego. Którego?

Organizacje, które prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów nie sporządzają sprawozdania finansowego za okres w którym uproszczona ewidencja przychodów i kosztów była prowadzona (pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – m.in. powiadomienia urzędu skarbowego w odpowiednim terminie, zob. Jak rozpocząć prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).

Sprawozdanie finansowe zawsze dotyczy minionego okresu sprawozdawczego, a nie obecnego, czyli w 2022 r. sporządzane i składane jest sprawozdanie za rok 2021. Z kolei zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (przypadek opisany w pytaniu) składane w styczniu dotyczy bieżącego roku, a nie lat poprzednich (zakładamy, że NGO działało już w 2021 r. i wcześniej).

Dlaczego NGO wybierające UEPIK nie składa sprawozdania finansowego zob. Co musi, a czego nie musi NGO, która wybrała UEPiK.

Zawiadomienie o UEPIK złożone w styczniu 2022 r.

Powtórzmy: jeśli zawiadomienie o wyborze księgowości podatkowej (UEPIK) zostało złożone w styczniu 2022 r., to prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dotyczy roku 2022, a nie lat poprzednich.

Obowiązku składania sprawozdania finansowego w 2022 roku (za rok 2021) nie byłoby, jeśli zawiadomienie o  prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zostałoby złożone przez organizację w styczniu 2021 roku.

Źródło: ngo.pl