gielda projektow

Zgłoś swój projekt z zakresu animacji kultury związany z przestrzenią publiczną, przyjedź do Katowic i podziel się dobrymi praktykami z animatorami kultury z całej Polski! Nabór inicjatyw na piątą Ogólnopolską Giełdę Projektów trwa do 18 września. W tym roku autorzy 20 wybranych projektów wezmą udział w darmowym szkoleniu z wystąpień publicznych w dniach 19-21 listopada w Radziejowicach, aby lepiej przygotować się do spotkania. Zapraszamy w imieniu Organizatorów!

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania projektów na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2015, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia w Katowicach pod hasłem “Animacja + Przestrzeń publiczna”. Współorganizatorem piątej już edycji wydarzenia jest Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, partnerem merytorycznym Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, a partnerem organizacyjnym Akademia Sztuk Pięknych, w której siedzibie spotkamy się już 7 i 8 grudnia.

Dlaczego warto się zgłosić? Autorzy 20 wybranych przez niezależny zespół merytoryczny projektów będą mogli zaprezentować je pierwszego dnia wydarzenia w dwóch etapach: krótkiej prezentacji na scenie oraz podczas rozmów stolikowych z uczestnikami Giełdy. Organizatorzy zwracają koszty podróży do Katowic oraz gwarantują nocleg. W tym roku, aby lepiej przygotować się do spotkania, autorzy wybranych projektów wezmą również udział w bezpłatnym szkoleniu z wystąpień publicznych w dniach 19-21 listopada w Radziejowicach. Ponadto drugi dzień Ogólnopolskiej Giełdy Projektów to dla animatorów okazja do samokształcenia – uczestnicy będą mieli szansę wziąć udział w dyskusjach i konsultacjach z ekspertami oraz wziąć udział w przeróżnych warsztatach. Serdecznie zapraszamy!

Do naboru mogą być zgłaszane projekty animacyjne redefiniujące, zmieniające i tworzące przestrzeń publiczną. Projekty dotyczące i inspirowane konkretną przestrzenią, jej historią, charakterem i tożsamością. Projekty wzmacniające więzi lokalne w oparciu o wspólną przestrzeń (np. podwórko, przystanek, osiedle, klatka schodowa, plac). Projekty, twórczo angażujące uczestników w działania kreujące i przekształcające przestrzeń. Projekty, które ujawniają tematy na co dzień nieobecne lub niedostrzegane w przestrzeni publicznej i pozwalają je zrozumieć i oswoić.

Zgłaszane projekty muszą być zrealizowane lub być na zaawansowanym etapie realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Ocenie nie podlegają projekty biorące udział w poprzednich edycjach Ogólnopolskiej Giełdy Projektów.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 września 2015 roku.

Wyniki naboru ogłosimy do 23 października 2015 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem naboru. Aby przygotować się do wypełnienia formularza, zachęcamy do zapoznania się z jego wzorem. Prosimy równiez pamiętać o załączeniu oświadczenia.

Czy dodałeś już swój projekt na Platforma Kultury? Czas to nadrobić! Ocenie będą podlegały jedynie przedsięwzięcia umieszczone na naszym portalu. Kliknij, zaloguj się i dodaj informację.

W razie problemów technicznych oraz pytań i wątpliwości dotyczących Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2015 prosimy o kontakt z Ireną Madej pod adresem imadej@nck.pl, tel: 22 210 01 94.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury organizowane w ramach Platformy Kultury i skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Głównym celem Giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce. Wydarzenie odbywa się zawsze pod hasłem przewodnim – dotychczas były to: Edukacja + Animacja, Nowe media + Animacja, Sztuka + Animacja, Historie + Animacja. Kluczowym punktem programu jest prezentacja dwudziestu dobrych praktyk wybranych przez niezależny zespół merytoryczny. Dzięki licznym warsztatom, debatom i rozmowom z ekspertami spotkanie ma również wymiar edukacyjny.