images

Otwarty Konkursofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach oraz pomocy psychologicznej”.

 

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wzór Oferty