Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn. “Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach oraz pomocy psychologicznej”.

Zarządzenie przyznające