Megafony niebieski i pomarańczowy

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Śląskie dla niepełnosprawnych II”. Oferty można składać do 9 lipca.

To drugi konkurs o takiej tematyce przeznaczony dla organizacji pozarządowych, finansowany z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, ale pierwszy z tak dużą pulą pieniędzy. Aby otrzymać dotację, należy przedstawić pomysł na projekt, który będzie realizowany na terenie co najmniej dwóch powiatów województwa śląskiego.

Konkurs podzielono na trzy obszary, a każdemu z nich przypisano konkretną kwotę:

  • I – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – 150 tys. zł;
  • II – prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych – 150 tys. zł;
  • III – organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – 200 tys. zł.

Na realizację zadania można otrzymać nie mniej niż 10 i nie więcej niż 40 tys. zł. Można składać oferty tylko na jeden wybrany obszar konkursu.

Szczegóły pod linkiem:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ofert-na-zadania-publiczne-wojewodztwa-slaskiego-dotyczace-realizacji-zadan-w-dziedzinie-dzialalnosci-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-pn-slaskie-dla-niepelnosprawnych-ii-.html