wykrzyknik

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarte konkursy ofert m.in. w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa i składania wniosków o dofinansowanie!

 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-2016″ w 2015 roku

Termin składania ofert: od 20-02-2015 do 03-04-2015


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2015 roku pod nazwą: „Profilaktyka otyłości i cukrzycy wśród dzieci i młodzieży”

Termin składania ofert: od 20-02-2015 do 20-03-2015


Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 03.04.2015 do 14.12.2015 roku

Termin składania ofert: od 20-02-2015 do 12-03-2015


Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego

Termin składania ofert: od 20-02-2015 do 12-03-2015


Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2015 r.

Termin składania ofert: od 19-02-2015 do 13-03-2015


Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2015 r.

Termin składania ofert: od 19-02-2015 do 18-03-2015