schody, żarówka

Szanowni Państwo,

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych z województwa śląskiego do wzięcia udziału w Forach Międzysektorowych. W 2023 r. planowana jest jeszcze organizacja 3 spotkań:

2 czerwca 2023 r.

Temat: Rada Pożytku Publicznego (RPP) – powołanie i funkcjonowanie,

23 sierpnia 2023 r.

Temat: Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych,

Szczegółowe informacje na temat Forów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Śląskiej Ekonomii Społecznej (link do wiadomości poniżej).

https://es.rops-katowice.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-forach-miedzysektorowych-w-katowicach/

Udział w forach jest bezpłatny.

Fora organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w forach.