Sosnowieckie
 
 
Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pn.: „Przygotowanie i rozliczenie wniosku na realizację zadania publicznego”, którego jesteśmy organizatorem.  Uczestnikami szkolenia moga być przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Sosnowca.

Termin szkolenia:     24 maja 2014r.
Godziny szkolenia:   10.00 – 16.00
Miejsce szkolenia:    Urząd Miejski w Sosnowcu – siedziba Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 5, sala 108.

Program szkolenia:
–     Przygotowanie wniosku o realizację zadania publicznego.
–     Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i kosztorysem.
–     Przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy.
–     Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
–     Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
–     Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
–     Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
–     Wolontariat a realizacja zadań publicznych: wycena wolontariatu w ramach wkładu własnego
      osobowego w ofercie realizacji zadania publicznego, dokumentowanie wkładu własnego
      osobowego.
–     Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków,
      rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
–     Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.
–     Kontrola realizacji zadania publicznego.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są poprzez wysłanie ankiety zgłoszeniowej na adres: wsparcie@um.sosnowiec.pl lub osobiście do dnia 20 maja 2014r.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w oryginale najpóźniej w dzień szkolenia, przed jego rozpoczęciem.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Gorąco zapraszamy !