rops logo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach edukacyjnych na temat rewitalizacji, których celem jest prezentacja nowego, kompleksowego podejścia do rewitalizacji oraz elementów i cech programów rewitalizacji.

Spotkania są realizowane w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Terminy i miejsca spotkań:

21 września 2016 roku – Katowice

– 28 września 2016 roku – Bielsko-Biała

– 5 października 2016 roku – Rybnik

– 12 października 2016 roku – Częstochowa

Informacje na temat spotkań oraz formularz rejestracyjny wraz z wstępnym programem znajdują się na stronie internetowej ROPS: http://rops-katowice.pl/category/rewitalizacja-spotkania-informacyjne-i-edukacyjne

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 32- 730-68-73.

Serdecznie zapraszamy