W imieniu  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego zapraszam  na bezpłatne spotkanie dotyczące:
 źródeł finansowania organizacji pozarządowych w latach 2014-2020.
Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje i praktyczną pomoc w zakresie:
– określenia działań, na które można uzyskać dotacje w latach 2014-2020
– omówienia najważniejszych programów, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
– przedstawienia efektywnych sposobów ubiegania się o dotacje

Spotkanie odbędzie się 18 lipca 2014 r, o godzinie 9.00, w siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach przy ul. Powstańców 17, w pok. 309.
Przewidywany czas trwania – ok. 2 godzin.
Zapewnione będą materiały szkoleniowe.
 
Spotkanie jest bezpłatne i przeznaczone dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej mających siedzibę w subregionie centralnym woj. śląskiego (powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. Zabrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. Katowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. Dąbrowa Górnicza, M. Jaworzno oraz powiaty zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki).
 
W sposób szczególny zapraszamy organizacje, które nie posiadają lub mają małe doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużego zainteresowania osobom niezakwalifikowanym zostanie umożliwiony udział w spotkaniu w następnym terminie bez konieczności ponownego zgłaszania się.
Osoby chcące zapisać się na spotkanie proszone są o kontakt z doradcą poprzez e-mail: r.pelka@garr.pl lub telefonicznie 32 72 85 962.
 

Joanna Stępień
Pełnomocnik Marszałka
ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans
  
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. +48 (32) 2078 372
tel .+ 48 / 609 290 368

j.stepien@slaskie.pl

www.ngo.slaskie.pl