Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Sosnowca na bezpłatne szkolenia z konsultacji społecznych i sposobów ich przeprowadzania z wykorzystaniem platformy do Konsultacji Społecznych on-line, jak również w zakresie konstruowania budżetu partycypacyjnego i aktów prawa regulujących ww. kwestie.

 

Możliwe terminy szkoleń:
2, 3, 4  września
8, 9, 10 września
11,12,15 września
16,17,18 września
22, 23, 24 września
 

Formularz rekrutacyjny deklarację uczestnictwa oraz ankietę (do pobrania poniżej) należy złożyć w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych – budynek Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20, pokój 405 lub w Wydziale Informacji i Promocji Miasta – budynek Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20, pokój 203, lub przesłać na adres: kord.partycypacja@um.sosnowiec.pl lub info@um.sosnowiec.pl 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o rekrutacji TUTAJ 

Regulamin uczestnictwa TUTAJ 

Formularz Rekrutacyjny (organizacje pozarządowe) TUTAJ 

Deklaracja Uczestnictwa TUTAJ 

Ankieta TUTAJ
 

Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu”, który realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

ZAPRASZAMY!