konsultacje

 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących :

Projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Rozpoczęcie konsultacji: 28.09.2017 r.

Zakończenie konsultacji: 09.10.2017r.

Projekt Programu Współpracy dostępny TUTAJ oraz w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizaci Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki %, pokój 209, w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30

środa: 7.30-18.00

piątek: 7.30-13.00

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie :

– przekazywania opinni i uwag w formularzu zgłaszania opinni (TUTAJ) na adres poczty elektronicznej redakcja.scop@um.sosnowiec.pl lub osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych Miasta Sosnowca.

Ogłoszenie