logo bona fides.189x220

Rozpoczynając nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos pragniemy serdecznie zaprosić organizacje pozarządowe, grupy wolontariuszy i nieformalne grupy mieszkańców i mieszkanek do wspólnego działania na rzecz najbliższego otoczenia. Zapraszamy również na bezpłatne szkolenia w Katowicach – aby wziąć w nich udział, nie trzeba dołączać do akcji!

Masz Głos to ogólnopolska akcja wspierająca mieszkańców i mieszkanki z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. W ramach akcji przypominamy, że mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co dzieje sie wokół nich, bo samorząd to nie tylko władze, lecz wszyscy mieszkańcy i mieszkanki. Od 2002 roku udział w akcji wzięło ponad 1800 grup, organizacji i instytucji z prawie 1000 gmin w całej Polsce.
Organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców i mieszkanek są największą i najaktywniejszą grupą uczestników akcji od samego jej początku. Wielokrotnie służyć mogły innym uczestnikom za przykład zaangażowania w życie społeczności oraz umiejętności współpracy z władzami i z szerszymi grupami sąsiadów i sąsiadek, za co nagradzane były tytułem Super Samorząd. W zeszłym roku uczestniczące w akcji organizacje między innymi badały potrzeby mieszkańców, współtworzyły plany zagospodarowania przestrzennego, promowały budżety obywatelskie czy przekonywały władze do przyjmowania uchwał o inicjatywie lokalnej. Wśród siedmiu laureatów nagrody Super Samorząd znalazły sie aż 3 stowarzyszenia i dwie grupy nieformalne!
Jak ważne jest zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek we współdecydowanie o rozwoju ich miejsca zamieszkania przypomniał Jerzy Buzek podczas gali wieńczącej zeszłoroczną edycję akcji Masz Głos. „Nie ma demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, by obywatele poczuli, że coś od nich zależy, że mają wpływ na rzeczywistość. Demokracja to jest system dla ludzi, dla obywateli, dla tych, którzy tworzą wspólnotę” – mówił premier do uczestników Gali. “Bez samorządu nie byłoby tego, co się dzieje, ale bez mieszkańców nie byłoby samorządu!” – podsumowały pracownice Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego, która w 2016 roku w ramach akcji Masz Głos wywalczyła nagrodę Super Samorząd.
Co uczestnikom daje udział w akcji Masz Głos?

  • Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, np. w planowaniu i realizacji działań
  • Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach (np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej)
  • Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski
  • Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami i władzami oraz w kontaktach z mediami
  • Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne
  • Szansę na zdobycie minigrantu
  • Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd wspólnie z władzami lokalnymi i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie

Udział w akcji jest bezpłatny. Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się pod linkiem http://www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/.
Już we wrześniu wszystkich chętnych zapraszamy na pierwsze szkolenia. Szkolenia są ogólnodostępne – aby wziąć w nich udział nie musicie dołączać do akcji! W sobotę 24 września eksperci akcji poprowadzą w Katowicach 2 szkolenia: 1) „Komunikacja na zewnątrz – Jak mówić o swoich działaniach”, 2) „Jak skutecznie korzystać z prawa do informacji publicznej”. Zapisy na szkolenia pod linkiem http://bit.ly/2blcfHn.


Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2016/2017: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

Grzegorz Wójkowski
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
tel. 502 984 057
e-mail: grzegorz@bonafides.pl