konsultacje

 

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Przeprowadzone konsultacje miały formę przekazywania opinii i uwag na załączonym do ogłoszenia o konsultacjach formularzu zgłaszania opinii na adres poczty elektronicznej redakcja.scop@um.sosnowiec.pl lub osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 209.

W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych opinii.

Protokół