imgp5058

Generalny Konserwator Zabytków ogłosił kolejną ogólnopolską edycję konkursu „Zabytek zadbany 2019”. Konkurs adresowany jest do właścicieli zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy opiekę nad nim sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.

Więcej informacji:

http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/nowa-edycja-konkursu-zabytek-zadbany

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  31 stycznia 2019 r.