W lutym i marcu w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się warsztaty pt. „Z odwagą startuj w przyszłość” – przygotowane dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Sosnowca. Inicjatorem i realizatorem szkolenia jest sosnowiecka firma Hakawa s.c., której założycielki, postanowiły podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Partnerem jest Miasto Sosnowiec.
– Chcemy po prostu zrobić coś dobrego dla innych  Program warsztatów przygotowany jest dla młodzieży powyżej 15. roku życia i ma na celu promocję aktywnej integracji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzrost kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności zawodowych tej grupy – mówią Elżbieta Kowacka i Maria Szruba założycielki Firmy.

Warsztaty mają zapewnić przyswojenie niezbędnej wiedzy z zakresu komunikacji społecznej, rozwijając u uczestników przede wszystkim ich kompetencje komunikacyjno-językowe. Zamiarem nie jest wygłoszenie akademickiej prelekcji, ale „przepracowanie” z uczestnikami omawianych zagadnień na licznych przykładach.

Cieszymy się i popieramy inicjatywę firmy Hakawa. Każda dodatkowa forma wsparcia edukacyjnego dla wychowanków naszych sosnowieckich placówek opiekuńczo-wychowawczych jest niezwykle cenna – dodaje Zbigniew Szalenie Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca.
 
Zależy nam by wynieśli z tych warsztatów nowe umiejętności, dzięki którym będzie im choć trochę łatwiej w życiu. Tego byśmy sobie życzyły” – mówi organizator warsztatów. – Oddajemy do dyspozycji uczestników swoją wiedzę i czas natomiast nie byłoby możliwe zorganizowanie warsztatów bez współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które okazały nam wiele wsparcia w tym przedsięwzięciu: Urząd Miasta Sosnowca, CH Pogoria z Dąbrowy Górniczej, Centrum Edukacji Copernicus oraz Cadelan z Sosnowca. Każde wsparcie pozwala na usprawnienie działań organizacyjnych. Dlatego organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za okazaną pomoc i  jednocześnie zachęcają innych do włączenia się w akcję wierząc, że ludzi dobrej woli jest więcej.
 
 
Szczegóły na: www.hakawa.pl/realizacje