baner 750x300 na www

WFOŚiGW w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w jubileuszowej – X edycji konkursu grantowego “Fundusz Naturalnej Energii”, która uzyskała Patronat Honorowy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie oraz w Katowicach.

Konkurs ma na celu wsparcie nowych inicjatyw, które ukierunkowane będą na aktywizację lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska.

W Konkursie mogą brać w niej udział samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z terenu pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

Wnioski można składać do 17 grudnia 2019 roku.

Więcej informacji:

https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-wyroznione/9-aktualnosci/2507-x-edycja-konkursu-grantowego-fundusz-naturalnej-energii-na-projekty-ekologiczne.html