konkurs stempel

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wynik konkursu