wyniki

Poniżej przedstawimy Państwu Protokół wyników z wyborów do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020-2023 dotyczący zasiadających w radzie osób z ramienia organizacji pozarządowych. 

Dziękujemy Wszystkim Kandydatom i Serdecznie Gratulujemy Osobom które uzyskały największą ilość głosów! 

Protokół