konkurs stempel

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych informuje o wynikach przyznania środków finansowych na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”

 Zarządzenie przyznające dotację znajduje się pod poniższym linkiem:

Zarządzenie przyznające dotację