sprawiedliwość

Zarządzenie Nr 662 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2023 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

Zarządzenie-przyznające-dotacje