Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Zarządzenie Nr 819