wyniki konkurs

Zarządzenie Nr 326 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 326