wyniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepelnosprawnych.

Wyniki