uwaga1

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 wyniki

wyniki 2

Wyniki 3

Wyniki 4