wyniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r., zadania publicznego Miasta Sosnowca pn. „Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym”.

Zarządzenie przyznające