Zarządzenie Nr 520 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2023 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Z Sosnowca na Igrzyska Olimpijskie”.

Zarządzenie nr 520