Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”.

Zarządzenie_przyznające