Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”

Zarządzenie przyznające