Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Zarządzenie