kasa
 
 
 
 
Zarządzenie w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.