tablica kredowa, dłonie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus.

Zarządzenie przyznające