jak oceniane sa wnioski o dotacje

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w II edycji otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

 Ocena formalna