scena5 2 Kopia 495x400

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje o wynikach oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

 Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej znajduje się pod poniższym linkiem:

Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej