konsultacje

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały w sprawie ustanowienia Stypendiów E-sportowych Miasta Sosnowca.

Wyniki konsultacji